Back to Top
headerfacebook

Konference KRISTUS MI STAČÍ

Konference pro ženy KRISTUS MI STAČÍ 10.09.2022
Kulturní centrum Klášterec nad Ohří v  10.00 hod.
Řečníci:
SÁRA KAMINSKI
EUNI DIAZ SUAREZ

Registrace zde:

https://forms.gle/QPj66q7UaSA4Zx1Y6

Řečníci:
Sára je žena s jemným srdcem a silnou vírou. Je milující Boha a zakotvená v jeho Slově. Je plná vášně
a vize pro proměnu lidských srdcí skrze moc Ducha svatého.
Sára je dokonalou oporou a společníkem svého manžela. Je statečná a odvážná, poslušná a
připravená obětovat se pro Pána – přestěhovala se z Ekvádoru do Polska, aby zde sloužila Pánu a
lidem.
Jejím největším snem je vidět lidi duchovně růst a hladovět po Boží přítomnosti.
Co říká o Bohu: Miluji srdce Boha Otce. Tak nesmírně nás miluje! Nikdy se nevzdává – vždy za nás
bojuje. Každý den hledá způsoby, jak svým dětem ukázat Jeho lásku k nim. Když učí, dělá to s
láskou. Odpouští. Proměňuje. Přijímá i tu největší bolest a proměňuje ji v radost. To je můj
Bůh!
Její rodina je pro Sáru úžasným Božím darem. Cestování, ukazování světa jejímu synovi Dawidovi a
učení ho novým věcem jsou její opravdovou vášní.

Eunice:
Jmenuji se Eunice Díaz a pocházím z Quita v Ekvádoru. V mém životě nastal okamžik, kdy jsem se
setkala s Ježíšem a zažila velkolepý příval Boží milosti a milosrdenství! Odevzdala jsem svůj život Ježíši
a stala se jeho následovnicí. Od té doby jsem každý den v přítomnosti Ducha svatého a toužím ho
stále lépe poznávat.
Studovala jsem mechatroniku, teologii a hudbu. Měla jsem také tu čest vyučovat na několika
biblických školách v Ekvádoru. Léta jsem sloužila při bohoslužbách a také jako vedoucí mládeže v
ekvádorském sboru Iglesia Su Presencia.

Ptali jste se někdy Boha: Prosím, řekni mi, jaké je mé povolání, ukaž mi můj cíl. Zjev mi, jak chceš,
abych sloužila ? Jsou to velmi podstatné existenciální otázky. Věřím však, že poslání je více než jen
něco vykonávat a plnit úkol na zemi! Jde o to, abychom měli vztah s Bohem, který denně budujeme.
Každým dnem ho lépe poznáváme a více milujeme. Věřím, že povolání je více než to, že víte, jaký je
váš talent či jaký máte dar. Jde o to sloužit na místě, kde je to zapotřebí. Služba Bohu je tedy
mnohem víc než jen plnění vlastních snů. Je to věnování všech svých sil, času a srdce pro věčný cíl,
který přináší do našeho života opravdové naplnění. A právě o to se snažím, sloužit Bohu tam, kde je
to potřeba. Při službě se učím, jak se radovat ze života.
Do Polska jsem se přestěhovala, abych sloužila Bohu a druhým lidem. Byl to skutek poslušnosti. Cítím
se nesmírně požehnaná a vděčná, že mohu být svědkem toho, co Bůh dělá zde, v Polsku a v Evropě.
Těším se na to, co Bůh pro tento kontinent připravil, protože vím, že je to teprve začátek.